Sir Charles Mackerras (1925-2010)

Antonín Dvořák – Symphony No. 8 in G major, Op. 88; Symphony No. 9 in E minor, “From the New World”, Op. 95; Legends, Op. 59; Slavonic Dances Nos 2, 6, 7 and 8, Op. 46, No. 10, Op. 72 Czech Philharmonic, Prague Symphony Orchestra, conductor Sir Charles Mackerras ► https://lnk.to/CharlesMackerrasDvorak

“I am a great fan of Dvořák’s music, because it always seemed to me that apart from Mozart Dvořák is the greatest composer … He wrote symphonies, he wrote tone poems, he wrote operas, he wrote chamber music, he wrote songs, he wrote religious music, everything … He’s just the greatest composer, except for Mozart perhaps.” Sir Charles Mackerras not only loved Dvořák and Czech music. As a globally renowned “non-Czech” conductor, he rendered it a great service. Among the numerous splendid recordings of Antonín Dvořák’s mature symphonic works, those made by Mackerras are the most fitting for a vinyl release: technically impeccable, they feature so authentic a “Czech” sound and spirit as to make many a Dvořák compatriot envious … The album serves to prove how much young Mackerras learned in Prague from his teacher, Maestro Václav Talich. Sir Charles’s accounts of Symphonies Nos 8 and 9 are torrentially vivid, as performed by the superb Prague Symphony Orchestra under his baton. The selected Slavonic Dances and Legends (Cannes Classical Award 2003) breathe with nobleness and fervour, the quintessential attributes of the Czech Philharmonic. Making use of state-of-the-art technology and presented in an elegant box, the three vinyl records contain true gems of the Dvořák discography of one of the world’s most celebrated conductors.

Mackerras’s take on mature Dvořák – on vinyl for the very first time Antonín Dvořák – Symfonie č. 8 G dur op. 88, Symfonie č. 9 e moll “Z Nového světa” op. 95, Legendy op. 59, Slovanské tance č. 2, 6, 7 a 8 op. 46, č. 10 op. 72 Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dirigent Sir Charles Mackerras “Ze srdce miluji Dvořákovu hudbu. Vedle Mozarta jsem ho vždy považoval za nejlepšího skladatele. Napsal symfonie, symfonické básně, opery, komorní díla, písně i velká duchovní díla, všechno… Je to prostě největší skladatel, snad kromě Mozarta.” Sir Charles Mackerras nejen že miloval Dvořáka a českou hudbu, jak dokládá jeho vyznání, ale jako “nečeský” světový dirigent jí ve světě prokázal nedocenitelnou službu. Hledáme-li ze všech skvělých nahrávek vrcholného symfonického Dvořáka ty nejlepší pro vydání na vinylu, zazáří mezi nimi právě snímky Mackerrasovy; s technicky bezchybným zvukem a s tak autentickou “českou” muzikalitou a temperamentem, který mu mohou závidět i mnozí Dvořákovi krajané… Z nahrávek je zřejmé, jak moc se mladý Mackerras stihl v Praze naučit od svého Mistra Václava Talicha. Jeho snímky Osmé a Deváté symfonie jsou strhující svou živostí, a to doslova – jde o živé koncertní nahrávky skvěle hrajících Pražských symfoniků. Vybrané Slovanské tance a Legendy (Cannes Classical Award 2003) zase dýchají noblesou a vřelým zvukem, nezaměnitelným atributem České filharmonie. Na třech vinylech se tak ve špičkovém technickém provedení a elegantním balení objevují skutečné skvosty dvořákovské diskografie jednoho z nejvýznamnějších dirigentů světa.

Mackerrasův vrcholný Dvořák – poprvé na vinylu Supraphonline ► https://www.supraphonline.cz/album/63…